Hlavné je baviť sa


Ak by ste mali vymenovaÅ¥ vÅ¡etky obľúbené kratochvíle vaÅ¡ich synov Äi dcér, ktoré by medzi nimi urÄite nemohli chýbaÅ¥? Knihy, spoloÄenské hry, poÄítaÄ alebo nieÄo aktívnejÅ¡ie? Tenisová raketa, bicykel, kolieskové korÄule, futbalová lopta alebo detská trampolína? Asi záleží hlavne na temperamente vášho potomka, ale vo väÄÅ¡ine rodín sa tieto veci kombinujú. Po aktívnom dni si radi Äítate alebo keÄ vonku prší, spoloÄenské hry sú doslova nenahraditeľné.

Doprajte im poriadnu únavu

NajlepÅ¡ie vÅ¡ak je, a to mi asi každý rodiÄ potvrdí, keÄ sa pri akejkoľvek Äinnosti potomok zabaví a unaví zároveň. Len tak totiž môžeme maÅ¥ my, dospelí, aspoň chvíľu Äasu na zaslúžený odpoÄinok, aj keÄ sa môže staÅ¥, že naňho budeme ÄakaÅ¥ až do chvíle, kým naÅ¡i miláÄikovia zaspia. Ak napríklad celé odpoludnie skáÄu, bicyklujú alebo bežia opreteky, môžete si byÅ¥ istí, že veÄerné prehováranie na odchod do perín tentokrát odpadne a nevypoÄujete si dokonca ani bežné výhovorky spôsobujúce odÄaľovanie spánku. A vy si môžete s pocitom dobre vykonanej práce pozrieÅ¥ dobrý film alebo naliaÅ¥ pohár vína Äi piva.