Konflikt na pracovišti. Co s tím?

Jak vzniklý konflikt řešit? A řešit ho vůbec? Rozhodně ano. Každý konflikt si vyžaduje řešení. Jen to případné řešení nemusí být vždy stejné. Samozřejmě záleží na typu pracovního týmu. Věkovém rozložení skupiny. A na spoustě dalších aspektů. Konflikt na pracovišti je velmi nepříjemnou záležitostí. Často ovlivňuje výkonnost celého pracovního týmu.
Existují však určité zákonitosti, které můžeme shrnout do následujících 5 tipů.
2 osoby
1. Analyzujte skupinu
Pokud máte ve společnosti na starosti lidské zdroje, všímejte si také nálad v pracovním týmu. Analyzujte vztahy mezi zaměstnanci. Jejich vzájemné chování. Mnohdy tímto pozorováním dokážete předejít možným dalším problémům a vzniku závažnějších konfliktů.
pěst bouchající do stolu
2. Připravte bezpečnou půdu
Pokud již ke konfliktu došlo, je třeba dát všem zúčastněným stranám možnost se k problému vyjádřit v bezpečném prostředí. Neřešte nepříjemné personální problémy mezi ostatními zaměstnanci, pokud se jich konflikt přímo netýká. Pozvěte si aktéry k sobě do kanceláře a dejte jim oběma prostor se vyjádřit.
3. Buďte asertivní a nestranní
Nenechte se do konfliktu zatáhnout. Vyslechněte fakta a snažte se oprostit od emocí. Ty do byznysu a pracovních vztahů přímo nepatří. Rozhodujte na základě čistých údajů. Asertivně se ptejte a udržujte celý rozhovor ve formálním duchu. Nedejte emocím prostor. Zajistěte každé z nesvářených stran stejné podmínky k vyřčení své verze příběhu.
4. Hledejte řešení a zajistěte všestranný souhlas
Spolu s nesvářenými stranami hledejte spravedlivé řešení. Toto řešení poté sepište, aby dostalo jasnou podobu. Sepište konkrétní kroky postupu vedoucího k vyřešení konfliktu. Dbejte na to, aby se na řešení podílely všechny strany konfliktu.
žena boxující muže
5. Pohlídejte dodržení odsouhlaseného postupu
V souvislosti s navrženým postupem úspěch řešení postupně monitorujte. Ptejte se aktérů postupem času, zda se podařilo díky navrženému řešení konflikt vyřešit. Výsledky zaznamenávejte.